TEDAVİ ve DESTEK ALANLARI

YETİŞKİNLERDE (17 yaş ve üzeri):

Psikiyatrik Sorunların Tedavisi;

·         Ağır yaşam sorunlarına bağlı gelişen gerginlik, kaygı, depresif duygu hali ve uyku sorunları gibi ruhsal yakınmalar

·         Depresyon bozuklukları

·         Kaygı (anksiyete) bozuklukları: Panik bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, ayrılma kaygısı, toplumsal kaygı bozukluğu

·         Fiziksel muayene sonucu nedeni belirlenemeyen bedensel yakınmalar

·         Kardiyolojik, dermatolojik, nörolojik, endokrinolojik, gastroenterolojik ve diğer tıbbi sorunları etkileyen ya da ilişkili olan ruhsal nedenler

·         Korkular: Kapalı alan, açık alan, yalnız kalma, kalabalık, karanlık, yükseklik korkuları, sınav korkusu, sahne korkusu gibi performans gerektiren durumlarda yaşanan korkular, hastalık korkusu

·         Takıntı-zorlantı bozuklukları, beden algısı bozukluğu, saç yolma, deri yolma bozuklukları

·         Bipolar bozukluklar

·         Düşünce bozuklukları: Şizofreni, kıskançlık ve zarar göreceği düşünceleri, büyüklük düşünceleri

·         Yapmaktan alıkonulamayan davranışlar: Tik, alışveriş fazlalığı, kleptomani, aralıklı patlamalar, karşıt gelme

·         Dikkat sorunları

·         Alkol kullanım bozuklukları

·         İleri yaş döneminde gelişen ruhsal sorunlar

·         Kişilik bozuklukları

·         Uyku ve yeme bozuklukları

Yaşam Sorunları;

·         Kişilerarası iletişimde sorunlar

·         Evlilik sorunları

·         Mesleki yaşamla ilgili sorunlar

·         Yas süreci

·         Boşanma süreci

·         Stresle baş etme güçlükleri

·         Öfke sorunları 

·         Güven sorunları

Tedavide psikoterapi, ilaç tedavisi ya da her iki tedavi yöntemi birlikte sorun alanına göre değerlendirilerek uygulanır.

Psikoterapiler:

·         Bireysel psikoterapi; destekleyici psikoterapi, psikodinamik yönelimli psikoterapi, bilişsel-davranışcı terapi yöntemleri ,

·         Aile, evlilik ve ilişki terapisi

·         Grup terapisi