HAKKINDA

EĞİTİM ve UZMANLIK DURUMU

Lisans               : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık           : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

UZMANLIK TEZ KONUSU

Şizofrenide Depresyon, Negatif Belirtiler ve Nöroleptikle İndüklenmiş Ekstrapiramidal Semptomların Akut ve Kronik Vakalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi

YABANCI DİL

İngilizce     : İyi düzeyde

SERTİFİKALAR VE KURSLAR

 “Psikodinamiğin Temelleri” süreli eğitim, Prof. Dr. Leyla Zileli

 “Psikodinamik Psikiyatrinin Temelleri” uygulamalı eğitim,  Prof. Dr. Leyla Zileli

 “Kısa Acil Psikoterapiler” süreli eğitim, Prof. Dr. Yıldırım Doğan, Ankara ÜTF

 “Grup Psikoterapi” süreli eğitim, Prof. Dr. Yıldırım Doğan, Ankara ÜTF

 “Etkileşim Grup Terapi”, Doç. Dr. Haluk Özbay-Doç. Dr. Erol Göka

 “Aile Terapisi”, Prof. Psk. Ayşe Yalın

 “Gençlerde Sık Karşılaşılan Sorunlara Bilişsel ve Davranışçı Yaklaşımlar”, Türkiye Psikiyatri Derneği

 “Depresyonun Üç Hali” Psikofarmakoloji Derneği, 2014

 “Aile Hekimliği Uyum Eğitimi”, Sağlık Bakanlığı

 “TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi”, Türk Standartları Enstitüsü

 “Acil Sağlık Hizmetleri Özel Modül Eğitimi“

KATILDIĞI KONGRELER

Bazıları ;

TPD Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1996, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013

Gazi Psikiyatri Günleri 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009

CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 2004

IFTA Dünya Aile Terapisi Kongresi, 2004

GATA Öfke ve Saldırganlık Sempozyumu, 2004

Neuroscience Education Institute Psychopharmacology Academy Symposiom, 2005

Anksiyete Bozuklukları Kongresi, Tunus, 2005

Psikopedia, 2010

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Sürekli Tıp Eğitimi, 2013

ECNP Congress, 2015, Amsterdam

İŞ DENEYİMİ

2002-2016 Başbakanlık, Ankara, Psikiyatri Uzmanı

2001-2004 Prof. Dr. Erdal Işık Özel Psikiyatri Merkezi, Ankara, Psikiyatri Uzmanı

1996-2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

1991-1996 Sağlık Eğitim Merkezi, Ankara

1989-1991 Sağlık Eğitim Merkezi , Adıyaman